İmar Durumu(1/25000 ve 1/100000)

Yürürlükte bulunan 1/25000 ve 1/100000 ölçekli planlara göre düzenlenen belgedir.

Gerekli Belgeler

  • Dilekçe(Tapu sahibi tarafından sunulan dilekçe/tapu sahibi yoksa vekiline ait vekaletname)
  • Tapu Örneği

İmar Durumu (1/1000)

Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim edilebilir , inşaat yapılamaz

Gerekli Belgeler

  • Dilekçe
  • Tapu fotokopisi
  • Aplikasyon

 

S.NOHİZMET ADI2015 YILI UYGULANAN
1İMAR DURUMU ÜCRETİ150 TL
2YER SEÇİM BELGESİ ÜCRETİ150 TL
3KISITLILIK BELGESİ ÜCRETİ15 TL
41/1000 İMAR PLANI PAFTASINDAN TAM OZALİT ÜCRETİ80 TL
51/25000 İMAR PLANI PAFTASINDAN TAM OZALİT ÜCRETİ125 TL
6A4 İMAR PLANI ÖRNEĞİ ÜCRETİ40 TL
7A3 İMAR PLANI ÖRNEĞİ ÜCRETİ50 TL
8İMAR TADİLATI ASKI SÜRESİNCE PLANA İTİRAZ ÜCRETİ50 TL
9İmarPlanı Tadilatı Ücreti(Parsel Başı ve M2’ye göre gruplama üzerinden)
A) 0-500 M2 ARASI1000 TL
B) 501M2 – 1000 M2 ARASI1500 TL
C) 1001 M2 – 5000 M2 ARASI2,500 TL
D) 5001 M2 VE ÜSTÜ5,000 TL
10KAYIT ÜCRETİ (BİLGİ AMAÇLI DİLEKÇELER)50 TL