İmar Durumu(1/25000 ve 1/100000)

Yürürlükte bulunan 1/25000 ve 1/100000 ölçekli planlara göre düzenlenen belgedir.

Gerekli Belgeler

  • Dilekçe(Tapu sahibi tarafından sunulan dilekçe/tapu sahibi yoksa vekiline ait vekaletname)
  • Tapu Örneği

İmar Durumu (1/1000)

Yürürlükte bulunan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına göre oluşan kitleler bazında parsellerin durumunu belirten belgedir. İmar durumu ile sadece proje tanzim edilebilir , inşaat yapılamaz

Gerekli Belgeler

  • Dilekçe
  • Tapu fotokopisi
  • Aplikasyon

 

S.NO HİZMET ADI 2015 YILI UYGULANAN
1 İMAR DURUMU ÜCRETİ 150 TL
2 YER SEÇİM BELGESİ ÜCRETİ 150 TL
3 KISITLILIK BELGESİ ÜCRETİ 15 TL
4 1/1000 İMAR PLANI PAFTASINDAN TAM OZALİT ÜCRETİ 80 TL
5 1/25000 İMAR PLANI PAFTASINDAN TAM OZALİT ÜCRETİ 125 TL
6 A4 İMAR PLANI ÖRNEĞİ ÜCRETİ 40 TL
7 A3 İMAR PLANI ÖRNEĞİ ÜCRETİ 50 TL
8 İMAR TADİLATI ASKI SÜRESİNCE PLANA İTİRAZ ÜCRETİ 50 TL
9 İmarPlanı Tadilatı Ücreti(Parsel Başı ve M2’ye göre gruplama üzerinden)
A) 0-500 M2 ARASI 1000 TL
B) 501M2 – 1000 M2 ARASI 1500 TL
C) 1001 M2 – 5000 M2 ARASI 2,500 TL
D) 5001 M2 VE ÜSTÜ 5,000 TL
10 KAYIT ÜCRETİ (BİLGİ AMAÇLI DİLEKÇELER) 50 TL