İmar Planı Hakkında

01.07.2019 tarih ve 20 sayılı meclis kararı ile onanan “Yeni Mahalle 556 Ada 20 Nolu Parsel ve civarı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve açıklama raporu için 1 aylık askı süreci başlamıştır.

İlgili plan için itirazı olanlar 15 (onbeş) gün içerisinde belediyemize itiraz dilekçelerini verebilecekler.

Kamuoyuna Duyurulur!

İlçemiz Hükümet Konağı ön cephesinde bulunan ilgili bankalara ait bankamatiklerden işlem yapmak isteyen vatandaşlarımızın ve okula gidiş geliş sağlayan öğrencilerin o civardaki başı boş gezen sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına maruz kalması ve rahatsız olmaları nedeniyle şikayetler aldık.