01.07.2019 tarih ve 20 sayılı meclis kararı ile onanan “Yeni Mahalle 556 Ada 20 Nolu Parsel ve civarı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve açıklama raporu için 1 aylık askı süreci başlamıştır.

İlgili plan için itirazı olanlar 15 (onbeş) gün içerisinde belediyemize itiraz dilekçelerini verebilecekler.