İslam Mahallesi 141 ada 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 250 ada 1 parsel, Kale Mahallesi 163 ada 1, 2, 3 ile 612 ada 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 764 ada 1 parsellerin içinde bulunduğu düzenleme sınırı parselasyon haritası askı ilanı

 

EK 1: encümen kararı 55

EK 2: encümen kararı 62

EK 3: ilan tutanağı

EK 4: