Evlilik İşlemleri

Evlendirme işlemleri, Türk Medeni Kanunu ve Bakanlar kurulu tarafından yayınlanan Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Evlilik müracaatlarınızı sabah 8.30-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında yapılabilirsiniz.

Cenaze Defin İşlemleri

Bahçe Belediyesi tarafından yürütülen cenaze işlemleri sadece hafta içi 08.30-17.30 mesai saatleri içerisinde yapılmakta olup; resmi ve dini tatiller, hafta sonları ile hafta içi akşam 17.30-sabah 08.30 saatleri arasında Bahçe ilçe sınırları içinde evde meydana gelen ölüm vakalarında Bahçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından cenaze hizmeti verilmektedir. Vatandaşlar cenaze işlemleriyle ilgili mesai saatleri dışında Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 188 numaralı telefonundan bilgi alabilirler.

İmar Durumu

İmar Durumu(1/25000)

Müdürlüğümüz Köylerimizin imar durumunu 1/25000 ölçekli planlara göre vermeye yetkilidir.

İşyeri Açma Ruhsatı

Sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair işlemler, 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik esaslarına göre yürütülmektedir.